Copyright © 2019 HITO ENTERTAINMENT

Designed and Maintained by
Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn

Blog

Giới thiệu Concert Chỉ là thương vậy thôi | Lệ Quyên &...

Giới thiệu Concert Chỉ là thương vậy thôi | Lệ Quyên & Hồ Trung Dũng

Giới thiệu Concert Chỉ là thương vậy thôi | Lệ Quyên & Hồ Trung Dũng | Hito Entertainment

⏰ Thời gian:    15/05/2021

? Địa điểm:     Novotel Danang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Cập nhật thông tin và Đặt vé: Chỉ là thương vậy thôi Live Concert

 

COMING SOON...!

 

#chilathuongvaythoi​ #cltvt​ #HITOEntertainment​ #Hito​ #HitoEnter​ #Chỉlàthươngvậythôi​ #LệQuyên​ #HồTrungDũng​ #Chỉ_là_thương_vậy_thôi

See more

Copyright © 2018 HITO Entertainment. All Right Reserved

Designed and Maintained by