Copyright © 2019 HITO ENTERTAINMENT

Designed and Maintained by

Sự kiện

VIETNAMOBILE - ĐẠI NHẠC HỘI BÙNG NỔ SẮC MÀU - QUÃNG NGÃI

Với sự nhiệt huyết và năng động của mình, giới trẻ Quảng Ngãi sẽ được hoà mình vào cuộc chiến...

16.07.2017 - Công viên khu đô thị NGỌC BẢO VIÊN - TP QUẢNG NGÃI with 3000 persons

Đại nhạc hội bùng nổ sắc màu quảng nam

Với sự nhiệt huyết và năng động của mình, giới trẻ Tam Kỳ - Quảng Nam sẽ được hoà mình...

25.06.2017 - Công viên 24/3 Tam Kỳ with 3000 persons

Copyright © 2018 HITO Entertainment. All Right Reserved

Designed and Maintained by